124 фирми, които имат договор с община Дупница, няма да плащат 2 наема

Сградата на община Дупница
Снимка: Община Дупница
БНР

124 фирми от Дупница по договор с общината ще бъдат освободени от наем за периода на извънредното положение

По предложение на кмета на общината инж. Методи Чимев до Общинския съвет беше дадено съгласие търговските обекти, които са в договорни отношения с общината или общинските дружества, да бъдат изцяло освободени, ако са били изрядни платци.

52 са фирмите в директни договорни отношения с общината, които отговарят на условието, а 72 са тези в ГУМ, които са освободени от 2 месечни наема.

В момента се извършва проверка на 60-те фирми в договорни отношения с “Общински пазари”, за да стане ясна точната бройка на тези, които ще се възползват от мярката за подпомагане на местния дребен и среден бизнес в условията на пандемия. Окончателната справка ще бъде готова до края на месеца.

И при въведеното извънредно положение общината в Дупница се оказа в добро финансово състояние – постъпленията от местни приходи са незначително по-малко, сравнено с края на април 2019 год.

Това е така след като местните данъци и такси бяха вдигнати за 2020 година. Данък сгради например беше качен с около 70%.