75 938 721 млн. лв. е бюджетът на община Габрово за 2022 година

Общински съвет – Габрово прие бюджета на Община Габрово за 2022 година. С финансова рамка от 75 938 721 млн. лв., въпреки предизвикателствата на времето, в което живеем, бюджет 2022 ще продължи да допринася за превръщането на Габрово в зелена, иновативна и устойчива община.

Държавно делегираните дейности за образование, социални дейности и много други ангажименти, които напълно или частично се покриват от държавната субсидия, съставляват малко над 54,5%, а останалата част от 45,5% са приходи, които се генерират на местно равнище. В рамките на тазгодишния бюджет се наблюдава почти паритетна ситуация, което е много важно за профила и развитието на нашия град.

Направлението, с най – голяма подкрепа от страна на държавата е образованието. Успоредно с това през тази година продължава реформата в социалната сфера – за пръв път се наблюдава проекция на решения, взети назад във времето, касаещи заплащането на социалните работници, което съвсем скоро трябва да започне да се отразява и на качеството на положения труд. Община Габрово е изключително ангажирана със социалната политика. Услугите, които предоставя на своя територия са близо 25.

Двете последни, които вече са създадени и амбицията е те да стават все по – устойчиви, са грижите от резидентен тип за хора, които не могат сами да се обслужват, както и тези с деменция. С разработването на новата социална карта, съвместно с Министерството на труда и социалната политика,  все повече услуги ще се фокусират върху потребностите на човека.

Какви възможности създава и какви конкретни проблеми решава Бюджет 2022

Бюджетът на Община Габрово е изцяло съобразен с правомощията на администрацията като местна власт, с параметрите на стандартите, които са определени от страна на държавния бюджет. Това, което най – много вълнува габровци е по какъв начин ще се промени инфраструктурата и качеството на градската среда. Важно е да се спомене, че преди да има реално осъществена инфраструктурна намеса или определен вид услуга, преди това трябва да се извърви пътя от идеята до проектирането.

Тази година навлизаме в същинската част от разработването на Общия устройствен план на Габрово, в края на месец май очакваме и конкретни предложения свързани с последващото проектиране на крайречната зона покрай Спортната зала и Дома на хумора и сатирата. Това е пространство, в което активно се работи за създаване на Център за съвременно изкуство Кристо и Жан Клод, в сградата на бившия Техникум по текстил – инициатива, важна за промяната не само на физическата среда и обогатяването на културния продукт, но в същото време социално, икономически и демографски обвързана.

Друга инвестиция, която трябва да се материализира проектно е създаването на парк до новата църква в квартал Младост, който до голяма степен ще бъде проекция на очакванията на габровци. Най – сетне ще бъде обявен конкурс за проектиране на Централния градски пазар, което ще е стъпка в развитието на пространството, което е безспорно възлово.

Инфраструктурни обекти, които ще бъдат реализирани или са преходни от изминалата 2021 г.

През 2022  година ще завърши благоустрояването на квартал Трендафил 2, подход, който ще бъде продължен да се прилага и за всички останали квартали. Ще приключи обновяването на пространството около Художествената галерия и Кукления театър, около зоната на бившия Летен театър се предвижда да се развие нормален паркинг, което като инвестиция ще приключи следващата година.

Междублоковото пространство на ул. „Никола Балканеца“ ще бъде изцяло реконструирано, включително с изграждане на кът за отдих и игра, ще бъдат монтирани и подземни контейнери.

Вече започна реконструкция и ремонт на Ритуалната зала в Централния гробищен парк, тази година ще бъде завършен и 1 етап от изграждането на новия гробищен парк. Ще се реализира и инвестицията за изграждане на урнови стени с прилежащо парково пространство.

Модел, който ще се поощрява във времето е партньорството между публичната и частната страна. Конкретно, в зоната на бившата Консервна фабрика ще се съвместят усилия за изграждане на канализация за битови и дъждовни води. Инвестицията възлиза на малко над 350 хил. лв. и ще се реализира тази и следващата година.

В рамките на текущите ремонти, които за 2022 възлизат на 1 600 000 лв., за ремонт на улици в града са заделени 1 250 000 лв., а за малките населени места са предвидени 350 000 лв.

Много важна инвестиция за Габрово, която ще се реализира през този бюджет и очакваме да приключи е проекта за водоснабдяване на група села в посока Севлиево.