Бургаски общински съветник пита кмета

 

Питания относно Предприемане на мерки от Община Бургас във връзка с изпълнение на договор за озеленяване в централна градска част и относно осъществяване на търговия с хранителни продукти на улица „Велико Търново“, отправиха към кмета на Община Бургас общинските съветници от БСП Живко Господинов и Мадлен Мутафян.

В първия документ се отнася за района на Борисовата градинка, срещу Младежки културен център/МКЦ/, който е предпочитано място за отдих, спорт и забавление на голяма част от жвеещите в района на комплекс“Възраждане“, а също така и на много други граждани, придружаващи децата, които посещават различни активности в МКЦ.

„За съжаление, напоследък растителността в градинката не е поддържана и храстите вече заемат голяма част от тротоара на ул.“Гладстон“ и ул.“Цар Борис I“ и са израснали на височина над 2 метра. Пълни са с отпадъци и са изгубили обичайният си добре поддържан вид“, констатират общинските съветници. Те желаят да получат писмен отговор на следните въпроси:

Каква е причината растителността в Борисовата градинка да е в настоящият неподдържан вид ?

Какви мерки ще предприеме Община Бургас за подобряване/резитба/ на растителността в Борисовата градинка ?

Приложили са и снимки, показващи състоянието на мястото.

Второто питане на Господинов и Мутяфян е във връзка с голям брой оплаквания от търговци, осъществяващи законно своята дейност  в района на  ж/к“Лазур“, улица “Велико Търново“ , в непосредствена близост до кръстовището с магазин „Перла“ , срещу ресторант La flor.

„От началото на летния сезон ежедневно от камион, паркирал на уличното платно се осъществява продажба на дини, пъпеши, тиквички и други зеленчуци. Очевидно, продажбата се извършва от превозно средство, директно на самата улица, общинска собственост. Това не е място, попадащо в схема за съответния район за  разполагане на преместваем обект, както и камиона не е преместваем обект, отговарящ на изискванията на  Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас“, посочват общинските съветници.

„Търговците по същата улица заплащат месечни наеми, осъществяват дейността си в съответствие с всички законови изисквания, като за целта се снабдяват с необходимите разрешителни документи, заплащат дължими такси, данъци. Това автоматично поставя в неравнопоставено положение изрядните платци и цените на които те продават продукцията си включват и разходите за наем и др. Докато в същото време стоката им става неконкурентноспособна, поради наличието на нелоялни търговци в съседство с наетите от тях обекти, които не плащат нищо – нито наем, нито данък, нито право на ползване, нито съобразяват обекта за продажба с каквито и да е хигиенни норми“, категорични са представителите на БСП в местния парламент. Те желаят да получат писмен отговор на следните въпроси:

Кой е разрешил да се осъществява търговска дейност и да се продават зеленчуци от камион, паркиран на общинската улица “Велико Търново“ ?

Кой не е упражнил контрол върху непозволено от закона ползване на общинска собственост?

Какви мерки ще предприеме Община Бургас във връзка с изложеното в настоящото питане ?

Приложили са снимки на нерегламентирания магазин за продажба на зеленчуци.