Бургаския общински съвет ще обсъди отчет за бюджета

Община Бургас е готова да се справи и без актуализация на държавния бюджет

Община Бургас ще се справи и без актуализация на републиканския бюджет. Това заяви заместник-кметът с ресор „Финанси“ Красимир Стойчев.

„В практиката, която сме имали досега, сме имали готовност, ако не бъде приет републиканският бюджет да се реагира. По закона, той се прилага 1/12-та част от предходната година, така че имаме база, която да ползваме, за да съставим нашия бюджет за следващата година. Считам, че ще се справим и в тази ситуация“, допълни той.

Стойчев увери, че макар и с известно забавяне трансферите от държавния бюджет се превеждат регулярно.Това стана ясно при публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджет 2020, на който присъстваха основно общински съветници.  Сянката на COVBID-19 влия и върху тазгодишния бюджет, и върху представения за 2020 година.

В борбата с болестта са подпомогнати лечебните заведения на територията на Общината с над 264 хил. лв., с които е закупена апаратура, инструментариум, предпазни средства, тестове за лабораторни изследвания. По отношение на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, общинските предприятия „Летен театър, фестивали и концерти“ и „Туризъм“ са най-силно засегнати от негативното влияние на пандемията, но с по-малки приходи са и останалите предприятия, отбелязва отчетът.  Постъпленията от данъчни приходи през 2020 г. запазват нивото от 2019 г. Размерът им е 40 532,2 хил. лв. Отчетените неданъчни приходи за периода са 49 142,2 хил. лв., което представлява 86,3% изпълнение спрямо актуализирания план. Въпреки това към 31 декември общината няма просрочени задължения, а в доклада на Агенцията за кредитен рейтинг от прегледа на финансовото състояние на общината е отбелязано, че позиционирането на Бургас в сравнителен план е преобладаващо благоприятно спрямо средното за страната и областните центрове, отбелязва отчетът, огласен от Стойчев:

„Извънредното положение постави под изключителен натиск общинския бюджет заради резкия спад на приходите и същевременно наложената необходимост от извършване на извънредни разходи по изпълнението на противоепидемичните мерки. Предизвикателствата пред изпълнението на бюджета бяха свързани и с решения на Общинския съвет за подпомагане на засегнати сектори, което даже отражение върха размера на събраните приходи. Въведени бяха строги ограничения за разходването на публични средства, но благодарение на добрите финансови показатели от предходните години успяхме да запазим финансовата стабилност и устойчивост на Община Бургас. Мерките прилагаме и в момента.“

Отчетът ще бъде обсъден и в комисиите на Общинския съвет и подложен на гласуване на заседанието през септември, съобщи председателят на местния парламент Севдалина Турманова. Тя уточни, че актуализация на тазгодишния се очаква най-рано през октомври, по-вероятно през ноември.

Годишният отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 може да видите тук.