ДОЦЕНТ ЦВЕТКОВА Е НОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ВАРНА…

 

Доцент Антоанета Цветкова е избрана за представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна – Варна“. Този избор не е изненада като се има предвид факта, че през предишния мандат тя е изпълнила функциите си успешно, като е защитавала интересите на общината.

На днешното заседание местният парламент упълномощи доц. Цветкова да участва в насроченото за 10 май 2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна – Варна“.

В предварителния дневен ред на заседанието е включена промяна в капитала на дружеството. Предвижда се увеличение на капитала от 10 066 190 лв. на 12 188 400 лв.

Община Варна ще запише нови акции на обща стойност 937 590 лв., представляващи получените през 2019-2020 г. усвоени средства за капиталови разходи. След промените участието на общината в дружеството ще бъде 24,92%.

Източник: varnacouncil.bg/

Снимка: varnacouncil.bg/

Автор: Ваня Попова