Гласуване на допълнителни средства за ремонт за уличната мрежа в Добрич

Ваня Попова

 

Общинският съвет на град Добрич гласува допълнителни средства за ремонт на уличната мрежа в града. Това се случи след като бе проведено публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Общината за тази година.

За тази дейност са необходими допълнителни средства в размер на 1 357 660 лв. Актуализирана е разходната част на бюджета в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“. Увеличението е с 1 057 660 лв. Средствата ще бъдат осигурени от очаквано преизпълнение на плана на собствените приходи и компенсирани промени на разходни параграфи в дейността.

Освен това със свое решение от април тази година Общинският съвет на Добрич реши постъпилите приходи от дивиденти от „Добрички панаир“ АД да бъдат изразходвани отново след решение на общинските съветници. Постъпилите приходи до 30 юни тази година са 533 160 лв.

С тези средства ще бъде осигурено осъществяването на дейността по ремонт на уличната мрежа. Приоритетно ще бъдат ремонтирани 4 улици – „Свещеник Павел Атанасов“, „Хан Тервел“, „12-та улица“ и „Армейска“.