Излъчват онлайн заседанията на общинския съвет в Плевен

БНР
Снимка: obs.pleven.bg

В Плевен заседанията на общинския съвет започват да се излъчват онлайн. За първи път плевенчани ще могат да проследяват в интернет в реално време работата на съветниците.

В заседателната зала „Гена Димитрова“ са осигурени и монтирани вече камери, Интернет връзка и хардуерно оборудване. Целта е да се даде възможност на повече граждани, при интерес от тяхна страна, да наблюдават заседанията в реално време чрез звук и картина.

Така ще се постигне по-голяма публичност и прозрачност на работата на съвет – нещо, към което е стремежът още от предходния мандат, коментира председателя Мартин Митев.

Гражданите ще могат да наблюдават хода на заседанията на интернет страницата на институцията obs.pleven.bg. Откритите заседания ще продължат да се излъчват и чрез общинската кабелна радиомрежа.

Според правилника на съвета по изключение може да се приеме решение отделни заседания или части от тях да не се предават. Първото онлайн заседание ще може да се проследи на 27 август