Към кмета на Созопол отправи питане общинският съветник Илиян Стефанов

Планът за финансово оздравяване на Община Созопол предвижда оптимизация на разходите и повишаване на приходите. Една от мерките по този план засяга и общинското озеленяване. Това налага промяна в наименованието и дейността на предприятието „Общински гори и озеленяване”, в което ще работят 7  озеленители, стана ясно от заседанието на местния парламент в Созопол.

Предложението, което трябваше да гласуват общинските съветници  е за отмяна на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско горско предприятие „Общински гори”  в  Созопол, както и промяна в предмета на дейност, наименованието, структурата и числеността на предприятието, налагащо приемане на Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“

Според кмета на общината Тихомир Янакиев:

„Ще се опитаме на първо време да покрием дейността, която е била предвидена с договора, който приключва през този месец април с частната фирма.
Относно план-сметката, всички необходими разходи, които ще бъдат направени са заложени в бюджета за тази година.

Към кмета на Созопол отправи питане общинският съветник Илиян Стефанов:

„Жители на село Росен и на Равна гора, те са основно резачи и режат дървесината, която ползваме за населението на общината. В момента се наблюдава това, че с Горското се сключват договори, които са с външни фирми, а нашите хора са принудени да търсят работа в други общини, като в Малко Търново или  Царево. Това е една голяма трудност за тях, защото това е единственото им препитание, едвам се издържат финансово. .
Има ли някакъв начин Горското да контролира тези външни фирми?“

И отговорът на Тихомир Янакиев:

Около 80% или близо 90 на сто от сечта, извършвана от Общинско горско предприятие се извършва от местни фирми, така че тази информация не е вярна. Всички фирми от последните търгове са местни, от Община Созопол.  Имат резачи от село Равадиново, от село Росен, имат и от Габър.“

Заедно с критиките имаше и коментар от Станимир Андонов за навременната  работа на общинската администрация:

„Местните жители на кв.“Харманите“ благодарят за бързата реакция на общината по проблемите с площадка. Имат и още една молба, да бъде поставена една еко тоалетна. Причината е, че в този парк няма заведения и няма как да се ползва тоалетна, затова е и предложението за поставянето на обществена тоалетна.“

Янакиев посочи, че този район е с тенденция за облагородяване, след като е спечелен проект за това и ще бъде поставена тоалетна. До края на пролетта  ще има развитие. Ще има и детска площадка. Също е заложена и една инициатива, за поставяне на рампа, младежите да я ползват за скейт.. В началото на летния сезон това трябва да бъде свършено, допълни кметът