Кои са най-често задаваните въпроси за местните избори?

Ваня Попова

Преди да дадем своя глас на 27 октомври е хубаво да сме запознати с някои основни факти, касаещи местните избори. Най-често задаваните въпроси са :

Какво представляват местните избори?

Чрез тях се избират кметове и общински съветници, като мандата им е 4 години. Местните избори могат да бъдат редовни (след изтичане на предходния мандат); предсрочни ( провеждат се при по-рано прекратяване на пълномощията на действащия управник поради различни причини); извънредни(случват се при извънредни или кризисни обстоятелства, които налагат тяхното провеждане); повторни (балотажни- извършват се когато няма кандидат събрал 50 процента от предизборните гласове).

Какво представлява бюлетината за гласуване в Местни избори 2019г.?

Бюлетината е резделена на две части- в единия край са имената на кандидат-кметовете и партиите и коалициите, които са ги издигнали, а в другия край – номерата на преференциите в бюлетините за общински съветници. Има и квадратче с „Не подкрепям никого“, което можем да изберем ако не искаме да подкрепим нито един кандидат. Новото в бюлетината е че след като гласуваме и СИК свери номера ѝ с този от кочана, от който е взета, ще бъде откъсван целият ѝ долен край.

На какви условия трябва да отговарям за да мога да гласувам?

Трябва да сме пълнолетни граждани, да не сме поставени под запрещение и да не сме лишени от свобода.

В кое населено място мога да гласувам?

Много важно условие, което често бива забравено от гласоподавателите е наличието на постоянен и настоящ адрес в страната към 26 април 2019г., като един от тях трябва да е в съответното населено място където ще гласувате. Ако искате това да стане по настоящ адрес е нужно да сте подали Заявление за гласуване по настоящ адрес. Важно условие тук е адресната регистрация да е направена най-малко 6 месеца преди изборния ден. Това трябва да се случи не по-късно от 12 октомври 2019г. в съответната общинска администрация на населеното място.

Къде да гласувам?

Ако сте решили да гласувате по постоянен адрес вие трябва да го направите в съответната избирателна секция. Адресите им са публично оповестени на сайта на ЦИК, а списъците с избирателите ще бъдат разлепени на 16 октомври.

Какви документи трябва да нося с мен?

За да може да гласувате трябва да носите своята лична карта.

Какво представлява процеса на гласуване?

Този въпрос най-често си задават гражданите, които за първи път ще дадат своя глас. Независимо от населеното място принципа на гласуване е еднакъв. Образуват се секционни избирателни комисии (СИК), които имат председател, заместник-председател, секретар и членове.  Гласуването става чрез бюлетина, на която трябва да отбележим своя избор като използваме знака „V“ или „X“ върху номера на желания кандидат. Това става в пригодено за целта място, което гарантира анонимността на вота ни. Най-често това е оградено пространство с плат в самата стая където е избирателната комисия.

Как мога за гласувам ако съм физически трудноподвижен?

Ако не можете да се придвижите до мястото на гласуване вие трябва да изпратите заявка до общината за да ви бъде осигурен транспорт до мястото на гласуване.

При гласоподаватели със затруднения в зрението или придвижването трябва на място да се попълни декларация че не сте гласували в друга избирателна секция, като трябва да носите документ за самоличност. Можете да направите това с придружител.

Какво е подвижна избирателна кутия?

Друг начин на гласуване, когато не можете да се придвижите до избирателната секция е подвижната избирателна кутия. Трябва предварително да заявите своето желание в писмена форма, собственоръчно подписано и изпратено по пощата или чрез  упълномощено лице. Може да подадете и електронно заявление на интернет страницата на общината по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилага и копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза удостоверяваща уврежданията, които не позволяват напускането на дома ви. За да се създаде такава кутия трябва до 12 октомври да има поне 10 заявления. При вече създанена подвижна избирателна секция , заявления могат да се подават до 21 октомври.

Гласувайте по съвест и по-лични убеждения! Купуването и продаването на гласове е престъпление!