Мария ДИНЕВА, председател на Общински съвет-Стара Загора: Честен, организиран и диалогичен човек съм

Ще се постарая да пренеса това и в Общински съвет-Стара Загора

– Г-жо Динева, как приемате избирането Ви за председател на Общински съвет-Стара Загора?

– Преди всичко като голяма отговорност! Подкрепата, която получих, е задължаваща,

обещах пред колегите си да работя открито

всеотдайно и със сърце!

– Как ще консолидирате съветниците от всички партии в Общинския съвет, още повече, че новоизбраният местен парламент е доста по-шарен в политически аспект от предишния?

– Това „шарено“ представителство всъщност не е никак лошо. Аз смятам, че

пълно мнозинство от която и да е партия не е полезно за Стара Загора

Много важно е обаче Общинският съвет да излезе от чисто политическото говорене и наистина да заработи изцяло в полза на гражданите. Смятам, че мога да бъда обединителна фигура в този смисъл.

– Кои ще бъдат основните акцентите в предстоящата Ви работа като председател на Общинския съвет? Новости, които ще се стремите да въведете?

– Ще възстановя дейността на Председателския съвет, който на практика беше елиминиран през последните почти 3 години. Там е мястото важните теми да се обсъждат детайлно както помежду ни, така и с представителите на администрацията, и неяснотите да бъдат изчистени преди предложението да влезе в зала. Ще направя и всичко възможно

да бъде променен начинът, по който се внасят точки в дневния ред

Ще настоявам пред кмета и администрацията сроковете, разписани в нашия правилник, да бъдат спазвани. Практика стана през последния мандат на всяка сесия да се внасят извънредно точки, които са извън срока и не са разгледани от нито една Постоянна комисия. Това не е редно. Да, понякога се налага, и нашият правилник го разрешава,  но трябва да бъде изключение и с ясни аргументи.

– На последната сесия – на 14 ноември, бяха определени броят, имената на комисиите, както бяха избрани техните председатели, зам.-председатели, екип. Вашият коментар?

– Комисиите бяха подробно обсъдени предварително като същност и като ръководства и това си пролича при гласуването. Постарахме се във всяка комисия, според предмета й на дейност,

да предложим и съответните специалисти

Мисля, че в голяма степен успяхме. Вече проведох първата си среща с новоизбраните председатели, утвърдихме график и най-общи правила за по-добра работа на комисиите. Оптимист съм.

– А какви са следващите задачи пред Общински съвет Стара Загора? Най-важното, което предстои?

– Няма важни и по-малко важни задачи. Всичко, което касае живота на хората е от значение. На дневен ред през следващите месеци е приемането на нова структура и Бюджет 2020.

– За какво ще настояват представителите на „Народен съюз“ в местния парламент?

– За всичко, което говорихме в предизборната кампания, и още през следващия месец ще внесем първите си предложения. Приоритет са ни еднократната финансова помощ при раждане на дете и

намаляването на данъка за придобиване на първо жилище за млади хора до 30 години

защото са пряко свързани с бюджета и нямаме много време.

– Каква Стара Загора искате да видите след изтичане на мандата?

– Чиста, подредена, с работеща икономика и усмихнати млади хора.

– Вие лично на кои свои качества ще заложите, за да работи Общинският съвет – за Стара Загора, за старозагорци…

– Определям се като честен, организиран и диалогичен човек, а когато става дума за работа съм и много ината. Ще се постарая да пренеса това и в Общински съвет-Стара Загора.

NBP.bg, Радослава РАШЕВА