Медиен призив от поречието на Марица

Медиен призив от поречието на Марица за приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти през Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.)

УС НА НАПОС ПРИВЕТСВА И ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КАПИТАН ПЪРВИ РАНГ ИЛИЯ ПЕТРОВ И ЩЕ СЪДЕЙСТВА МАКСИМАЛНО ЗА НЕГОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ!

 

 

 

 

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

 

 

 

 

 

 

 

На вниманието на:

– Министрите на: 1) на енергетиката; 2) на земеделието и храните; 3) на икономиката и индустрията; 4) на иновациите и растежа; 5) на културата; 6) на околната среда и водите; 7) на отбраната; 8) на регионалното развитие и благоустройството; 9) на транспорта и съобщенията; 10) на труда и социалната политика; 11) на туризма; 12) на финансите.

– Кметовете на общините и председателите на общинските съвети на общините по поречието на река Марица.

– Националното сдружение на общините в Република България (namrb.org/bg; namrb@namrb.org; pr@namrb.org).

– Националното сдружение на кметове на кметства в Република България;

– Националната асоциация на председатели на общинските съвети (НАПОС),napos2000.com, napos2000@abv.bg

– Гражданското сдружение „Пловдив – град за хората“ (plovdivzahorata.org; ).

 

 

Посвещава се на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) и на моето моряшко семейство и на всички моряшки семейства по света

 

Първа национална научна конференция по Иновация и Медиация в Пловдив на 7 април 2024 година, организирана от Центъра за Медиация и Иновация в Духа, Културата и Бизнеса.

Надслов „Да си подадем ръце“!

Основна цел: Да се постави началото на нов тип производствени предприятия, основани на новите окрития, обединяващи държавен и частен бизнес с иновативен подход на работа; внедряване на доказани успешни и ползотворни разработки от миналото, които до сега не са внедрени в производството.

Главен организатор и медиатор: Мария Герасова, директор на Центъра за Медиация и Иновация в Духа, Културата и Бизнеса, Пловдив.

 

Място на конференцията: 7 АПРИЛ, Пловдивски Културен Институт, ул. „Иван Перпелиев” № 5, от 10:00 ч. до 13:30 ч.; +359 32 66 44 33; +359 884 777 050; https://pki.bg/about-us; Instagram: plovdiv_art_center; E-mail: info@pki.bg; event@pki.bg.

 

Вместо въведение – Редакционен призив:

Продължаваме да публикуваме статиите на професор д.пс.н. Илия Пеев, като се присъединяваме към призива на двете медийни издания от поречието на Марица – вестник „Знаме” от Пазарджик” и вестник „Сияние” от Пловдив, за достойно посрещане на обявеното от ООН Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

 

Пеев, Илия. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

 

С тази наша публикация стартираме специална рубрика: Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие 2021 г. – 2030 г. – Приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти.

Призоваваме Президента на Република България, Министерския съвет, университетите и институтите, средните училища, корабоплавателните и корабостроителните компании, бизнеса, културните и социалните институции в нашата страна да участват активно в започналата дискусия и да предложат свои проекти и програми за достойно посрещане на Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие 2021 г. – 2030 г.

Мария Герасова, Издател и главен редактор на международен електронен вестник „Сияние”, гр. Пловдив

Тодор Гроздев, Отговорен редактор на областния вестник „Знаме”, гр. Пазарджик

Петко Циров, Главен редактор на „Военна библиотека” (Voennabiblioteka.start.bg)

За подкрепата в редакционния призив авторът изразява своята специална благодарност на госпожа Мария Герасова, главен редактор на международен електронен вестник „Сияние”, гр. Пловдив, на господин Тодор Гроздев, отговорен редактор на областния вестник „Знаме”, гр. Пазарджик, на господин Петко Циров, главен редактор на „Военна библиотека”.

 

На 5 декември 2017 г. ООН обяви Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

Тази инициатива намери гореща поддръжка от Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО (МОК) и ще способства за активизиране на международното сътрудничество в областта на науките за Океана, на които все още не се удава възможност всестранно да оценят съвкупното въздействие на човешката дейност върху Океана, ролята на човешкия фактор в корабоплаването и морската индустрия, затоплянето и замърсяването на океана и да предложат решения за подобряване на средата, жизнено необходима за оцеляването на човечеството.

Република България се нуждае от нов тип магистрали – морски магистрали, магистралите на синята икономика, духовното и научното развитие.

През същата година, когато България бе приета за член на ЕС, на 10 октомври 2007 г. Европейската комисия прие Синята книга, предлагаща Интегрирана морска политика за Европейския съюз (ИМП) и подробен план за действие.

На 14 декември 2007 г. Европейският съвет одобри Интегрираната морска политика (ИМП) и плана за действие. Бяха предложени и различни проекти за „морски магистрали“, които обхващат Балтийско море, Западна Европа, западната и източната част на Средиземно море, както и Черно море.

За достойно посрещане на Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) с общи усилия следва да подкрепим курса на държавния кораб по морските магистрали, които ще осигурят както благоденствието и благополучието на българския народ (Human Health and Wellbeing), така и духовния и научен разцвет (Global ocean science is ‘big science’ & multidisciplinary) на нашата Родина (The IOC-UNESCO Global Ocean Science Report (GOSR)!

По повод на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и Кампанията на Международната морска организация „Моряците са ключовите работници в глобалната криза” (Day of the Seafarer ‘2020 Campaign – Seafarers are Key Workers), Областният вестник „Знаме” в Пазарджик и eлектронният вестник „Сияние“ в град Пловдив публикуваха специални статии.

Редакционният екип на вестник „Сияние” подготви специално Обръщение към българската общественост. Отправя се призив да се стимулира научно-изследователската, проектантската, опитно-конструкторската, технологичната и икономическата дейност на тема „Марица – водната „магистрала” на Тракия – минало, настояще, бъдеще!”

Световната пандемия COVID-19 променя из основи статуквото в глобалния свят. С нарастващи темпове се развива Евразийският проект „Пътят на коприната” от Китай до Великобритания, който дава възможност за уникални български и международни научни, образователни, технологични, социално-икономически и духовни проекти.

Всяка оригинална идея първоначално изглежда невероятна и невъзможна. Такава е човешката психика, но това не следва да ни стъписва пред иновациите, а обратното – да ни стимулира и мотивира. Очите се плашат, а ръцете не се плашат. Убедителен пример ни дават габровци и казанлъкчани, които имат идея от 1897 година за тунел под Шипка.

След 123 години, през 2020 година, вече са отворени оферти за 13 фирми, които ще го направят.

През България преминават пет трансевропейски транспортни коридора. Страната ни има споразумение с Китай за тунел под Шипка и четири магистрали. В сила са рамкови споразумения за сътрудничество при реализацията на тунел под връх Шипка, автомагистрала „Черно море“, автомагистрала „Русе – Велико Търново“, автомагистрала „Хемус“, скоростния път „Видин – Ботевград“ и др.

Редица големи китайски компании ще развиват бизнес с България с инвестиция в пътни инфраструктурни проекти:

China Communications Construction Company Ltd. Central and Eastern Europe (CCCC-CEE); China Road and Bridge Corporation; CITIC Construction;

MIZRAHI REAL ESTATE GROUP inc.; China Machinery Engineering Corporation; Quantum Global Solutions; PowerChina INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

По този начин „Пътят на коприната” реално достигна до Шипка и други инфраструктурни проекти у нас. Евразийският проект „Пътят на коприната” вече действа! Хората по поречието на Марица очакват „Пътят на коприната” да достигне и до тях.

Това не бива да изглежда като химера, защото Евразийският проект „Пътят на коприната” е в пълен ход.

Република България има нужда от нови идеи. Страната ни се нуждае от таланта, труда и дързостта на всички българи – у нас и зад граница.

В статията искаме да популяризираме положителния опит в плодотворното сътрудничество на Датската компания Viking в Пловдив и Български морски квалификационен център във Варна:

 

Viking Life-Saving Equipment Bulgaria, Radinovo, основана през 1960 г., в България от 2013 г. – 2014 г. Предлага основно оборудване за безопасност и пожарогасене на следните сегменти: пътнически, товарни, офшорни, отбранителни, риболовни, яхти и пожарни.

 

Викинг – Дания, Пловдив, село Радиново: Глобален лидер на пазара за морска и пожарна безопасност, произвежда лодки, корабно оборудване, спасителни салове, спасителни жилетки, водолазни костюми и др.

Изпълнителен директор на българския клон на компанията „Викинг лайф-сейвинг екуипмънт продъкшън БГ“ е Кристина Винклер. Директор Tage Sørensen (Магистър по Икономика).

Томи Хансен, управляващ директор на българското подразделение на датската корпорация, разказа, че изборът на България е станал след дълго проучване.

Мисията на Viking Life-Saving Equipment Bulgaria е да спасява човешки животи с изработката на спасително оборудване за морска безопасност.

С гордост Викинг споделя вълнуваща новина за сътрудничество с Българския морски квалификационен център! С дарението на спасително оборудване компанията Viking Life-Saving Equipment Bulgaria иска да покаже своята ангажираност към безопасността на моряците и се надява, че то ще допринесе за подготовката им.

Освен това, компанията с гордост обявява, че служителите на Викинг ще имат възможността да участват в обучение по безопасност и да изпробват предоставеното оборудване на място.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова и Изпълнителният директор на БМКЦ к.д.п. Денчо Добрев високо оцениха дарението на Викинг за БМКЦ: Българският морски квалификационен център вече разполага със съвременно оборудване за практическа подготовка на морските лица за гасене на пожари. До момента такава система не е използвана в България и на Балканския полуостров. Благодарим на компанията „VIKING”, която дарява безвъзмездно оборудването за оцеляване и спасяване на човешки животи по време на авария в море. То ще бъде използвано за провеждане на практически курсове и обучения на морските лица.

Справка: viking-life.com, bmtc.bg, maritime.bg.

 

Български морски квалификационен център ЕАД (БМКЦ ЕАД) – Симулатор

 

БМКЦ е създаден през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център. През 1989 година е утвърден, като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт. През юли 2024 г. Българският морски квалификационен център ще навърши 50 години от създаването си. За половин век БМКЦ обучи 500 хиляди морски лица.

 

Учебно-ветроходен кораб ”Калиакра” – ветроходната красавица на България

 

Според к.д.п. Денчо Добрев от БМКЦ са осигурили 200 000 лева за класов ремонт на „Калиакра“, с който ще бъдат подновени документите ѝ за плаване и за 40-годишнината си баркентината отново ще разпъне ветрила. Има желаещи от една пловдивска гимназия да се качат на учебно-ветроходния кораб „Калиакра“ през лятото на 2024 година, най-вече заради емоцията, като съответно това ще е срещу някакво заплащане.

Наличието на „Калиакра“ е престиж за морска България, а подготовката, която младите моряци получават на борда ѝ е безценна.Наличието на „Калиакра“ е престиж за морска България, а подготовката, която младите моряци получават на борда ѝ е безценна.

По света има ветроходи на над 100 години, намиращи се в отлично състояние.

Справка: btvnovinite.bg; bnr.bg; morskivestnik.com; novinata.bg; voennabiblioteka.start.bg; utroruse.com; smolyandnes.com; diaskop-comics.com; eurochicago.com; budilnik.com; nacionalna-sigurnost.bg; maritime.bg; pan.bg; vipmedia.bg; nauka.bg; nessebar-news.com; desant.net; zora-news.com; stdbg.org; др.

 

Предлагаме на вниманието на читателите четирите публикации с вярата, че те ще получат подкрепа в отговор на предизвикателствата на Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.).

С почитания:

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

2024-04-02T17:25:21+03:0002.04.2024|Други новини|