Нехат Кантаров:Общинският съвет на Тутракан работи

От началото на извънредното положение в България,общинският съвет на Тутракан е провел две заседания,съобщи неговият председател Нехат Кантаров.

Преди провеждане на всички заседания на постоянните комисии и на общинския съвет се провежда засилена дезинфекция,осигурява се разстояние между общинските съветници.Съветниците работят с предпазни маски и ръкавици,а при влизане в залата се мери температурата им с безконтактен термометър.

Последните заседания на общинския съвет са закрити за граждани и се допускат само малък брой местни журналисти и ако е нужно-някои от общинските служители.

Общинските съветници са решили да даряват част от възнаграждението си  за социалнослаби граждани.В началото на април са били раздадени 264 пакета с продукти на жители от съставните селища на общината.Преди Гергьовден ще бъдат раздадени пакети с продукти и на граждани на Тутракан.

Независимо от сложната обстановка,общинският съвет на Тутракан работи отговорно ,заявява неговият председател.

Поредното заседание е насрочено за 30 април.