Несебърският общински съвет разпредели субсидията за СНЦ

За една  част от сдруженията субсидията е  повече, за други-средствата са по-малко…..

С твърде  минимални средства са две сдружения-едни от най-масовите и най-работещи, а субсидията е символична: Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – 1 000 лв и Общинската организация „Движение Русофили”-Несебър 2 000 лв. ……….

Максим МОМЧИЛОВ

По предложение на председателя на Общинския съвет Румен Кулев   местният парламент гласува  отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел /СНЦ/, развиващи дейност на територията на община Несебър.

„Дружество на инвалидите”-Обзор-4 000 лв., СНЦ ”БЧК филиал”-Несебър – 6 000, СНЦ „Тракийско дружество Несебър”-6 000, МКББ „Тодор Александров” -Несебър-3 000, СНЦ ”Вардарско слънце”-Несебър-3 000, Клуб по художествена гимнастика „Черноморец” – Бургас – 3 000, „Общинска организация на съюза на инвалидите”- 7 000, българо-гръцко сдружение  „Месамбрия”-Несебър-3 000 , Демократичен съюз на жените – 2 000, гражданско сдружение на жените – Несебър – 2 000, Общински театър – Несебър – 20 000, Ловно-рибарско дружество „Несебър” -10 000, Ловно-рибарско дружество „Балкан 2012”-10 000, СНЦ «Дамски клуб» –  Несебър- 4 000, Сдружение на занаятчиите и търговците» – Несебър – 2 000, Движение на жените от община Несебър» – 2 000, СНЦ „Регионално сдружение на занаятите”-Несебър- 2000, дамски клуб „Монро”- Обзор- 4 000, общинска организация движение „Русофили”-Несебър- 2 000 лв, общинска организация на СОСЗР-Несебър- 1000, НПО „Авигея Шаама”- 4 000, СНЦ „Клуб на ветераните Обзор”- 3 000,СНЦ „Делфин Обзор”- 4 000,тс”Импулс”, „Терпсихора”-Св.Влас- 3000 , асоциация „Деметра”- 5 000                                                                                                     Досегашните получаващи сдружение „Дружество на несебърските художници” – 7 000 лв и национална асоциация „Българско Черноморие” – 1 000 лв отпаднаха, а общият размер на субсидията  възлиза на 115 000 лв.

Резервният фонд на  Община Несебър за СНЦ, извън  посочените, е в размер на 5 000 лв,  и ще се използва след изрично решение на Общинският съвет.