Нов асансьор, какъвто досега не е имало, е пуснат в общинската болница в Дупница

Нов асансьор, какъвто досега не е имало, е пуснат в общинската болница (бивша Транспортна болниц)  в Дупница, съобщиха от ръководството на здравното заведение. Лекарският и медицинският персонал, пациентите и техните близки вече няма да изкачват четитирите етажа. Често се налагаше тежко болни да бъдат придвижвани на носилки или с инвалидни колички, дори  да бъдат носени на ръце по стълбите.
Асансьорът е външен и струва 52 хил. лева,осигурени от самата болница. Общината помогнала по ремонтирането на тази част от сградата, която се наложило да бъде променена, за да се монтира конструкцията.
„Този кошмар приключи. Вече работи новоизграденият асансьор, беше ходене по мъките повече от година и половина, но заедно с общинското ръководство в крайна сметка успяхме да реализираме начинанието“, каза прокуристът на болницата Мария Иванова.
Тя обяви, че в момента тече процедура по избор на изпълнители за ремонт на три отделения – детското, инфекциозното и психиатричното.
Изобщо прави се всичко по финансовите възможности да се промени базата на здравното заведение, купува се и нова апаратура – болницата има и новодоставен рентген.
Само допреди три години общинската болница в Дупница беше пред фалит с над 2 мил. задължения. За пет години се смениха шестима медицински управители, докато по решение на ОбС не беше назначен прокурист. Беше изтеглен и банков заем от 1 милион лева, като гарант е Общината.
Но с добро управление болницата вече е на печалба, сочи финансовият отчет за 2022 год.