Обсъждат бюджета на Община Плевен

Общинският съвет в Плевен ще обсъжда бюджета на Общината за тази година. Общият му размер възлиза на 156 милиона 353 хиляди лева.

В разчета е предвидено от „Местни приходи” да постъпят над 63 милиона на база приходите и от „Държавни дейности”, които възлизат на близо – 93 249 хиляди лева,,е формирана и разпределена по функции разходната част в същия размер. Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2022 год. е 156 353 023 лева.

По време на публичното обсъждане в края на март, кметове на кметства в общината заявиха искане за увеличаване на бюджетите им, граждани поставиха въпроси за средствата за финансиране намаляването на популацията на уличните кучета, рехабилитация на пешеходната зона, етап ІІІ. Ще има ли промяна на предварително заложения бюджет ще стане ясно по време на дебатите и гласуването на заседанието на Общински Съвет Плевен, което започва от 9.00 часа в зала „Гена Димитрова“.