Общинските съветници на Несебър гласуваха единодушно

    Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                               С решение №131/протокол №5/16.03.2016 [...]