Уебсайт: https://burgascouncil.org/

Поредно питане относно качеството на почистването, сметосъбирането и сметоизвозването в град Бургас отправя общински съветник

Поредно питане относно качеството на почистването, сметосъбирането и сметоизвозването в [...]