ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ОБЩИНА ДОБРИЧКА,ОБЛ.ДОБРИЧ

УЕБСАЙТ:http://www.dobrichka.bg/bg/308-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be