ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОБОШЕВО

УЕБСАЙТ:https://obshtina-boboshevo.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/