ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАТАК

УЕБСАЙТ:https://www.batak.bg/index.php?page=councillors