ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЕПТЕМВРИ,ОБЛ.ПАЗАРДЖИК

УЕБСАЙТ:http://www.septemvri.org/savet.htm