ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РОДОПИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ

УЕБСАЙТ:http://rodopi-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=68