ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЯЛА,ОБЛ.РУСЕ

УЕБСАЙТ:http://byala.bg/home/index.php/obs_byala/