ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕТОВО,ОБЛ.РУСЕ

УЕБСАЙТ:http://obs-vetovo.eu/