ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОРНА ОРЯХОВИЦА,ОБЛ.В.ТЪРНОВО

УЕБСАЙТ:http://www.g-oryahovica.org/2011-11-26-23-38-32/2011-11-26-23-46-52/2011-11-26-23-54-11.html