ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАВЛИКЕНИ,ОБЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уебсайт:http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=118&lang=bg