ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ,ОБЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЕБСАЙТ:http://www.trambesh.eu/obshtinski_savet/sastav.php