ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ,ОБЛ.В.ТЪРНОВО

УЕБСАЙТ:http://www.svishtov.bg/council.php