ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВИДИН

УЕБСАЙТ:http://vidin.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-42/