ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МИЗИЯ,ОБЛ.ВРАЦА

УЕБСАЙТ:http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=39&lang=bg