Общински съветник пита областният управител на Бургас

Дракалиев пита Областна управа за „изчезналите“ земи в „Росенец“

 

Председателят на Комисията по общинска собственост към Общински съвет – Бургас Георги Дракалиев търси информация от Областна управа, във връзка с твърдения на друг бургаски общински съветник, че в парк „Росенец“ са изчезнали 1100 дка терени, собственост на община Бургас.

Ето и целият текст на писмото, което той е изпратил, чрез председателя на Общинския съвет до областния управител проф. Мария Нейкова:

 

„Чрез председателя на ОС – Бургас

До областния управител на Бургас

 

 

ПИСМО

от

д-р Георги Дракалиев – общински съветник, председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества

 

Уважаема проф. Нейкова,

На 7 септември 2021 г. в сградата на Народното събрание на Република България, пред временна парламентарна комисия е изнесена информация от бургаския общински съветник К. Бачийски, относно територията на парк „Росенец“. Същият е заявил, че община Бургас е притежавала 4600 дка там, които през 2013 г. са деактувани, а при придобиването им обратно, са актувани като общински само 3500 дка, т.е. 1100 дка по-малко.

Причината вероятно е, че през 2013 г. тези 4600 дка са станали държавна собственост, поради спечелване на две дела от страна на Областна управа, а общината си възвръща имота с решение на МС през 2018 г.

Тъй като считам, че е от голям обществен интерес да се получи официална информация по тази тема, бих желал в качеството си на председател на ПК по общинска собственост към ОС – Бургас, да поставя следните въпроси:

Защо МС предоставя в собственост на община Бургас 1100 дка по-малко, отколкото държавата е получила през 2013 г.?

Продавала ли е Областна управа бивши общински имоти в парк „Росенец“ в периода 2013 – 2018 г. и ако да, по какъв ред и на кого?

Предварително Ви благодаря за съдействието!

 

С уважение:

08.09.2021 г.                             Георги Дракалиев“