Общинският съвет на Бургас одобри програма за подкрепа на стартиращите предприятия

Радио Бургас

Нови предприятия в Бургас ще могат да получат начална подкрепа от около пет хиляди лева, ако предлагат прагматични решения на градски проблеми,  ако въвеждат  устойчиви ползи, ако допринасят за икономическата, социалната и екологичната среда.

Комисията за подпомагане на  Малки и средни предприятия на територията на Бургас, представители на академичните среди  от  два университета  ще оценяват идеите и бизнесплановете им. Всеки, който е на бизнес картата по малко от три години и има повече от двама работници може да  кандидатства  за около пет хиляди лева, които да скъсят дистанцията от времето на зараждането на една бизнес идея до реализацията й.

В началото на заседанието  на ОС трима нови общински съветници положиха клетва Даниела Божинова на мястото на Димитър Найденов, Мария Маркова на мястото на Живко Табаков, Ивайло Вагенщайн на мястото на Милен Ненчев.

Павел Маринов напуска групата на общинските съветници на БСП,  и остава независим. Маринов бе сред имената, обявени за политическо движение Лява алтернатива.