Общинският съвет на Добрич ще актуализира бюджета

Община Добрич актуализира бюджета си заради намалели приходи

Община Добрич
Снимка: Община Добрич

Община Добрич ще иска преразглеждане на бюджета за 2020 година. Причината е в намалелите с близо 1 500 000 лева приходи, които налагат преработка на предвидените разходи. Разработена е докладна записка, която ще бъде депозирана за разглеждане на следващата сесия на Общинския съвет.

Заради епидемичната обстановка в страната приходите на община Добрич за първото шестмесечие на 2020 година са намалели, заяви кметът Йордан Йорданов:

„Към шестмесечието на 2020 година, за разлика от предходната, сме на минус 1 345 000“.

По тази причина ще се поиска актуализация на бюджета от местния парламент на следващата му сесия през септември.

„Ще искам разходното перо да намалее с 1 250 000“.

Въпреки намаления бюджет община Добрич продължава изпълнението на големите си проекти, които са с подсигурено финансиране, увери кметът Йордан Йорданов.