Общинският съвет на Ловеч ще заседана на 30 септември

Проекто-дневният ред на Двадесет и деветото заседание на Общински съвет –Ловеч, включва, засега, 20 точки. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои на 30 септември /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при спазване на всички санитарни мерки заради COVID пандемията.

Сред по-важните точки за разглеждане и приемане са: Отчет на бюджета на Община Ловеч за 2020 година. Актуализиране на списъци пътуващи на Община Ловеч за 2021 година. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Предложение на групата съветници на БСП за включване на точка в дневния ред на редовното заседание на Общински съвет-Ловеч през м. септември 2021 г.

Васил Колев, председател на фондация „Граждани срещу насилието“, внася предложение от фондацията относно именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“, Ловеч.