Общинският съвет на Тутракан заседава и дарява

От обявяването на извънредното положение на 13.03.2020г. до в момента Общински съвет- Тутракан не е спирал да работи,съобщиха от там.

Работата върви нормално при строго и стриктно спазване на всички противоепидемиологични мерки и в разрез интересите на жителите на Община Тутракан. Заседанията се провеждаха съответно графика (всеки последен четвъртък от месеца), проведено е и едно извънредно заседание. В понеделник-13 юли  също ни предстои такова.

Председателският съвет заседава извънредно няколко пъти относно две дарителски кампании, които направихме по време на извънредното положение. В първата кампания дарихме хранителни продукти на крайно нуждаещи се жители на селата в община Тутракан, а във втората хранителните продукти бяха раздадени на самотни възрастни хора и самотни родители живущи в гр. Тутракан.

Списъците с нуждаещите се наши съграждани бяха изготвени по предложение на групите съветници към общинския съвет и списък предоставен от Дирекция „Социални дейности“ гр. Тутракан. По селата бяха раздадени 264 пакета, а в града 259. Средствата бяха събрани от общинските съветници, Кметовете по населените места, Кмета и Зам. Кметовете на общината, с изключение на един общински съветник .

От събраната сума ни останаха средства и по молба на Народно Читалище „Възраждане- 1940“  с. Старо село и с пълно мнозинство бе решено да дарим  200 лв. за изграждане на паметник, а останалите средства ще бъдат разпределени при необходимост. Дарителската кампания е отворена.

Изключителни благодарност изказваме и към Николай Николов собственик на фирма „ЕДРИНА“ ООД, който в първата дарителска кампания ни дари 132 кг. кайма, а във втората се включи с 200 лв.  и Димо Денчев собственик на фирма „БУЛДЕКС“ ООД, който ни оказаха огромна подкрепа с голямата отстъпка, която ни направи при закупуването на хранителни продукти.

По голяма част от общинските съветници се включиха и в дарителска кампания за събиране на средства за лечението на незряща жена и отделно за отпечатване на книга написана от наша съгражданка.