Общинският съвет в Плевен ще има антикорупционна комисия

За обществено обсъждане е предоставен правилникът на новия общински съвет в Плевен. В него за първи път се предлага отделна комисия за борба с корупцията.

10 постоянно действащи комисии са предвидени в проектоправилника. Всеки може да се запознае с текста на интернет страницата на общинския съвет.

Мнения и становища се очакват от кмета, съветници, неправителствени организации, граждани, допълва председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

„Този правилник касае и обществеността по отношение на контрола на дейността на съвета. Всеки може да даде мнение, становища, които ще бъдат взети предвид при обсъжданията. Сега ще създадем съвсем нова комисия за противодействие на корупцията, която да се занимава само с това – комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя ще бъде постоянно действаща и спада към т.нар. допълнителни органи на Общинския съвет“, подчерта Митев.