Пет училища в Перник искат освобождаване от такса смет

Професионалните гимназии в Перник искат да бъдат освободени от такса смет за идната година. Петте учебни заведения са на подчинение на МОН и в бюджетите им не са предвидени средства за налога, твърдят директорите им.

Таксите за непосилни за училищата, а неиздължаването им ще доведе до прогресивно натрупване на лихви, невъзможност за кандидатстване по проекти, лишаване на колективите от допълнителни заплащания и др., се казва в писмо от директорите, депозирано в местния ОбС.

Община Перник ежегодно дофинансира делегираните бюджети на общинските училища със средства, които покриват разходите им за такса „Битови отпадъци“, а практиката от предходни години е държавните училища да бъдат освобождавани от налога с решение на ОбС, се казва в писмото.

Според училищните директори очакваната обща сума за такса смет, която ще трябва да издължат професионалните гимназии е 88 700 лв. 21 000 лв. от тази сума е налогът на закритата преди години Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“, независимо от депозираната декларация, че сградата е неизползваема. Искането на директорите ще бъде разгледано  на предстоящата сесия на месния Общински съвет.