Председатялат на Общинския съвет –Несебър Румен Кулев предизвика обсъждането на проектобюджета за 2019 г

                                                         

 

   Председатялат на Общинския съвет –Несебър Румен Кулев предизвика обсъждането на проектобюджета за 2019 г.В Заседателната зала на Община Несебър присъстваха освен общински съветници и хора от екипа на заместник-кмета на Община Несебър Иван Гургов, а  и кмета на Несебър Николай Димитров.

Проектобюджетът на Община Несебър за 2019 г. е в размер на 75 310 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2018 г. в размер на 6 000 000 лв

В дебата по пректобюджета се включиха общинските съветници Атанас Терзиев,Пейчо Колев и Костадин Нищелков.Проектобюджет 2019 г. е насочен към запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното качество чрез по-добра организация.

     Бюджетът има за цел в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства), да се осигурят човешки и финансови ресурси за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.

                  Максим МОМЧИЛОВ