Преференции за пътуващи гласуват старазагорските съветници

Старозагорските учащи, пенсионери и хора с увреждания да пътуват преференциално, предлагат на сесия

Дарик радио
Учащи, пенсионери и хора с увреждания, да пътуват преференциално с градския автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора, е предложението на кмета Живко Тодоров  на предстоящото юлско заседание на Общинския съвет. С решение на местния парламент от 28 февруари бяха приети критериите и начините на пътуване на тези групи хора.

„Предложената промяна на критерии и намаления при пътуването, цели да насърчи пътуването с абонаментни карти на преференциални цени, вместо с билети. Предлагам да бъде прието ново решение, относно преференциалното пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора. По този начин целевите групи ще се информират точно и конкретно за възможностите за пътуване“, мотивира се кметът.

Според него „повече от необходимо е Община Стара Загора да продължи да бъде съпричастна към различните социални групи. Отношението към хората от третата възраст е мерило за зрелостта на нашето общество“.

Предложението е във връзка и с изпълнението на втората фаза на Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора”. Той предвижда промяна в превозните документи и реда за тяхното издаване и използване, а въвеждането на автоматизирана система за таксуване ще улесни ползването на автобусите и тролейбусите и ще подобри качеството на транспортните услуги за пътниците.

Ако бъде прието от общинските заседатели на 30 юли, решението ще влезе в сила от 1 октомври, но не по-рано от въвеждане в експлоатация на автоматизираната система за таксуване.

Новото предложение отменя старото от края на февруари и утвърждава следните критерии и намаления при пътуването на учащи, възрастни граждани и хора с увреждания на територията на община Стара Загора:

Пътуване на учащи във вътрешноградски транспорт:
Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за централна градска мрежа /ЦГМ/, важаща във всички превозни средства в чертите на града, даваща правото на прикачване в рамките на 60 минути след първоначалното валидиране, на стойност:
– за един месец за 50 пътувания – 10,00 лв.;
– за един месец за 80 пътувания – 15,00 лв.;
– за три месеца за 50 пътувания – 30,00 лв.;
– за три месеца за 80 пътувания – 45,00 лв.

Пътуване на пенсионерите във вътрешноградски линии:
Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител, важаща във всички превозни средства в чертите на града, на стойност:
за една линия за 50 пътувания – 15,00 лв., без правото на прикачване;
за цяла градска мрежа за 50 пътувания – 26,00 лв., даваща правото на прикачване в рамките на 60 минути след първоначалното валидиране.
Пенсионери над 68 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване за пътуване по една линия по избор, на стойност – 10,00 лв.
Пенсионери над 75 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване за пътуване по една линия по избор.
Пенсионери над 80 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ползват безплатна месечна или тримесечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване по една линия по избор.
Пенсионери над 65 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват персонализирана месечна абонаментна карта на електронен носител заредена с десет билета за пътуване по цяла градска мрежа, важащи във всички превозни средства в чертите на града, с право за прикачване в рамките на 60 мин. след първоначалното валидиране, на стойност – 4,00 лв.
Пенсионери над 65 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват годишна персонализирана месечна абонаментна карта на електронен носител заредена с по десет билета за пътуване по цяла градска мрежа за дванадесет последователни месеца, с право за прикачване в рамките на 60 мин. след първоначалното валидиране, важащи във всички превозни средства в чертите на града на стойност – 15,60 лв.

Пътуване на хората с увреждания по автобусни и тролейбусни линии в границите на града:
Лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 350 лв., ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания, без правото на прикачване, за пътуване по една линия по избор, на стойност – 15,00 лв.

Пътуване на учащи, живущи в селата, разположени на територията на община Стара Загора:
Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, с адрес на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно, без правото на прикачване.

Пътуване на пенсионерите, живущи в селата, разположени на територията на община Стара Загора:
Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/ с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител за 50 пътувания с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно, без правото на прикачване.

Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянен адрес в селата на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител заредена с десет билета за пътуване от и до съответното населено място на територията на Община Стара Загора с намаление от 60%, без правото на прикачване.

За извършените по намалени цени пътувания Община Стара Загора ежемесечно ще превежда на превозвачите компенсации.