Промяна в Закона за местното самоуправление

В навечерието на старта на предизборната кампания депутатите приеха на първо и второ четене  промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно сега действащото законодателство избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на местни избори имат население над 350 души.

На последните местни избори изискванията за население в кметствата бяха над 100 души. Съобразно новите изисквания обаче, в голям брой населени места не само, че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначат и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на ЗМСМА кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметство.

Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове, не мога да бъдат закрити, тъй като законът изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и труднa процедура. Промените в закона касаят около 1200 села. До казуса се стигна след промени в Изборния кодекс.

Според новите изборни правила избори за кмет няма да се провеждат в села с население под 350 жители, а не под 100, както досега, но за да бъде назначен кметски наместник, по закон трябва да бъде закрито конкретното кметство.

С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинския съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

Източник: Vesti.bg