Публично представят информация за изпълнение на бюджет 2019 г. на Община Горна Оряховица на 7 август

 

Председателят на Общински съвет Горна Оряховица Димитър Николов, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на държавни училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публично обсъждане на Отчет 2019 г. :

 Уважаеми съграждани,

 Информация за касовото изпълнение на бюджет 2019 г. на Община Горна Оряховица ще бъде представена на 7 август 2020 г. (петък) от 17.00 часа в Зала 1 на Община Горна Оряховица.
Присъствието на всички Вас – граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, Вашите препоръки и оценка за работата на администрацията и общински съвет са от изключителна важност .

Димитър Николов
Председател на Общински съвет Горна Оряховица