Съветник отправи питане за банкоматите в община Бургас

Бел.ред.:Според нас ,вместо  питане,общинският съветник би могъл да входира конкретно предложение по въпроса до Общинският съвет,а след приемането му кметът трябва да го изпълнява.

Има ли възможност от страна на община Бургас да съдейства за поставяне на банкомати в населените места, където такава техника липсва? Този въпрос отправи общинският съветник от БСП Живко Господинов към кмета на Община Бургас.

„При срещите ми с граждани в населените места на община Бургас, непрекъснато се поставя въпроса за монтиране на банкомати. Липсата на такива устройства в част от населените места на територията на община Бургас лишава живущите от извършването на така необходимата им банкова услуга – опериране със средства по разплащателните им влогове.

Освен това осигуряването на такава услуга ще доведе до значително подобряване на административното обслужване  в тези населени места – ще се спестят време и средства на живущите там, които сега, за да теглят суми от разплащателните си влогове, следва да пътуват до град Бургас, а както на всички ни е известно достъпа до обществен транспорт е ограничен.

Недопустимо е в технологичния 21 век да не разширяваме електронните услуги на територията на общината “, се казва в питането.

„Считам, че за осигуряване на такава услуга следва да се проведат разговори с обслужващата банка на общината и да се постигне споразумение за инсталиране на банкомати в населените места на община Бургас, където такъв липсва “ , посочва в документа общинският съветник.