Спад в приходите за 2020 година за Община Благоевград

 

Община Благоевград е приключила бюджетната 2020 г. с 1,6 млн. лева по-малко собствени приходи от предходната 2019 година – това бе отчетено по време на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма, сметките за средствата от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2020 г.

„Основната причина за по-малко събраните приходи, както и за размера на разходите на Община Благоевград за 2020 г., е бързото разпространение на коронавируса и нанесените щети върху всички сектори, особено върху икономическия” – коментира Радослав Тасков, председател на Общинския съвет в Благоевград.

Въпреки това Община Благоевград е приключила 2020 година само с един нарушен финансов показател – осредненото равнището на събираемост на данък върху недвижими имоти и данък върху превозни средства, което е под средното за страната (71,78%), отчетено за последната година.

Общият размер на приходите по отчета за 2020 година е в размер над 74 милиона и 200 лева, в това число местни приходи – над 24 милиона и 700 хиляди лева, и държавни – близо 49 милиона и 500 хиляди лева. През миналата година субсидиите имат ръст с около 14,5%, спрямо 2019 година. „Изпълнението на капиталовите разходи е 98% от годишната задача, която е в размер на 17 287 231 лева” – уточни инж. Параскова, главен експерт „Инвестиционни дейности“.

Разходите по европейските програми и проекти към 31 декември 2020 г. общо са в размер над 13 милиона и 600 хиляди лева. Сред по-големите обекти, за които са изразходвани тези средства са ремонтите на Трето и Пето училища в Благоевград, на Дома за вързастни хора „Света Петка“, изградено е и Депото за битови отпадъци.

Автор: Ваня Попова

Източник: https: bnr.bg/blagoevgrad

Снимка: bnr.bg/blagoevgrad