СТАРА КАРТА ПОСТАВЯ НОВО НАЧАЛО В ДОБРИЧКАТА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”

 

 

По повод на 80 годишнината от Освобождението на Южна Добруджа, българският родолюбец и известен хирург онколог проф. Иван Гаврилов подкрепи преиздаването на колекционна серия от т.нар. Народописна карта на нова ромънска Добруджа. Картата е съставена от акад. Стоян Романски през трудната за България 1915г. и показва обективната демографска картина в тази част от България преди попадането й под румънска администрация. Картата – с точните си данни,е надеждна статистическа основа за демографскатакартина в Добруджа в момента от който тръгва румънската колонизация.

Регионалната библиотека „Дора Габе”, с която издателят на картата -Международния търговски и културен център – Геопан, има дългогодишно сътрудничество, обогати своите фондове с един от редките екземпляри на картата.

Новата придобивка на Добричката библиотека припомня картографската експозиция показана преди години (2006)под името ДОБРУДЖА В СТАРИ КАРТИ И ГРАВЮРИ“ (IIXIXвек).

Началната идея бе да се съберат всички ценни изображения от европейските архиви, показващи физикогеографския район на Добруджа през вековете, а в наши дни – да се издаде съвременна европейска туристическа карта на района, който става все по-атрактивен след приемането на двете приятелски страни в Европейския съюз.

 

 

 

Илюстрация:

Акад. Ст. Романски, „Народописна карта на нова ромънска Добруджа“, 1915 г. Издател:  ГЕОПАН  – Бургас, 2020, лимитиран тираж.

2020-11-19T11:16:25+02:0019.11.2020|Други новини|