СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

Община Асеновград стартира реализирането на проект „Патронажна грижа +“ в община Асеновград по административен договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. Ресорният заместник-кмет доктор Теньо Манолов информира, че общата стойност на проекта е в размер на 617 374,65 лева.

Безвъзмездната помощ е в размер на 100%, срокът на изпълнение е от 01.06.21 г. до 01.07.22 г. Целта на проекта  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията ще се осъществят два типа дейности:

Направление I – Дейност „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата“. В рамките на Направление I ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 168 лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително такива, поставени под карантина, във връзка с COVID-19, както лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в това число – психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства и заплащане на битови сметки, със средства на потребителите и други), които се предоставят до два часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от медицински сестри, психолози, социални работници, социален сътрудник, домашни санитари и други.

Направление II – Дейност „Превенция на пандемията от COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. В рамките на направление II ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето, както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги. Ще бъдат обхванати всички осем социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Асеновград, с 96 лица персонал и 214 лица, ползващи социални услуги, делегирани от държавата дейности. Дейността включва изпълнението на няколко мерки.  Ще се извърши тестване за COVID-19 на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Планирано е осигуряване на компютърна техника и други, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Ще се въведат и мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, делегирани от държавата дейности, в това число и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения. Планирано е осигуряване на допълнителен персонал в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Автор: Ваня Попова

Източник: asenovgrad.bg

Снимка: asenovgrad.bg

2021-06-02T16:51:02+03:0002.06.2021|Други новини|