Търсят се желаещи да проучват за нефт и газ в блок Хан Тервел в Черно море

Правителството реши да открие конкурсна процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел“. Тя е с размер от 4 032 кв. км и се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Разрешението за търсене и проучване ще бъде предоставено за срок от 5 години, с право на три удължения от по две години. Задължително трябва да бъда извършени нови 3D сеизмични изследвания, да се изготви геоложки модел с цел оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, да се направи оценка на петролния потенциал и евентуално да бъде прокаран един търсещ сондаж.

В конкурса може да се участва срещу депозит от 15 хил. лв. Желаещите да се включат в процедурата трябва да имат общо поне 150 млн. евро нетни приходи от продажби за последните три финансови години. Нужно е и да разполагат със софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни, както и с необходимия експертен състав за извършване на предвидените дейности.

Предложенията на кандидатите в конкурса ще бъдат оценявани въз основа на работните програми, средствата за опазване на околната среда и предлаганите бонуси.

2023-08-23T17:25:15+03:0023.08.2023|Други новини|