Успешна и спокойна учебна година отчете Галин Цоков

Министерство на образованието и науката отчита успешна учебна година. Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков представи анализ на резултатите от националното външно оценяване след 7. клас.

По български език резултатът е съизмерими с този от миналата година – 54,60 точки. Има известен спад от 44 стотни спрямо миналата година. По математика резултатът пак в сравнение с миналата година е по-висок с 7,66 точки. Това показва сближаване на резултатите по български език и математика, констатира министър Цоков. В нито една област няма спад спрямо миналата година, а в Разград, Търговище, Плевен, Велико Търново и др. има ръст на резултатите по математика.

50% от учениците са се справили със задачите по български език, изискващи разбиране. Добра тенденция отчита МОН в задачата по интерпретативен текст. Само 7% от децата не са работили по тази задача. 50% от децата се справят със задачите по математика. Над 60% от учениците са работили по втория тип задачи с по-висока трудност.

Близо 60 000 ученици се явяват на изпита по математика за 7 клас

Близо 60 000 ученици се явяват на изпита по математика за 7 клас

Промяна има и във времетраенето на изпита

100 точки по БЕЛ и Математика имат 18 деца. Миналата година са били само 2. Само 26 деца са с нула точки на двата изпита. Миналата година са били 46. Намаляват по-ниските оценки в рамките на различните училища, според просветния министър.

Можем да отчетем една много успешна учебна година, каза Галин Цоков. Повишават се и резултатите на учениците в училища с деца от уязвими групи, стана ясно от думите му. Когато има определено спокойствие и цел в образователната система, резултатите не закъсняват , отчете още Галин Цоков. Той е убеден, че нашата образователна система има голям потенциал и се надява, че тя ще даде още по-добри резултати. По-детайлните изводи показват, че 75% от децата се справят със задачите с четене с разбиране. 50% се справят със задачите с избираем отговор.

Учениците обаче се затрудняват да откриват и поправят някои правописни грешки, както и грешки при членуването. Малко над половината деца за били затруднени при тълкуване на цитат от „Една българка“ от Иван Вазов. Децата изпитват трудност при преобразуване на пряка реч, но пък разбират вярно авторовите послания.

60 000 седмокласници на изпит по български език и литература

60 000 седмокласници на изпит по български език и литература

На жребий в МОН бе изтеглен Вариант 1

По математика седмокласниците са придобили умения да работят с тъждествено равни изрази. Повече от 2/3 се справят с вероятности, всеки двама от трима умеят да намират корен на уравнение и да прилагат наученото за неравенства в триъгълник. Близо половината извличат информация от диаграма. Най-трудна се е оказала задачата с моделиране на житейска ситуация. Всеки пети се е справил с геометричната задача. Над 57 000 ученици се явиха на национално външно оценяване по български език и литература и по математика.

По български език и литература седмокласниците работиха върху 26 задачи. В първата част бяха включени 25 задачи. От тях 18 бяха с избираем отговор, 6 – с кратък свободен отговор и 1 с разширен свободен отговор. Във втората част от изпита учениците писаха подробен преразказ на художествен текст от името на неутрален разказвач. На изпита по математика решаваха общо 23 задачи – 20 от тях бяха с избираем отговор и 3 – със свободен.

Министърът е посетил на място училището в с. Гранит. Трагедията там е голяма, посочи Галин Цоков. Има възможност да се отремонтират 4 стаи в общинския център, като училищен автобус ще може да извозва децата за новата учебна година. Търсят се начини за възстановяване на сградата, която е общинска.

МОН публикува резултатите от НВО на седмокласниците

МОН публикува резултатите от НВО на седмокласниците

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

2024-07-02T17:13:45+03:0002.07.2024|Други новини|