В Плевен културни и обществени структури ще продължат да ползват общински имоти безвъзмездно

Снимка: Латинка Светозарова

В Плевен културни и обществени структури ще продължат да ползват общински имоти безвъзмездно. Решенията на Общинския съвет са за период от 5 и от 10 години.

Съветниците удължиха на последната сесия договора на Плевенска филхармония за част от залата за обществени прояви „Катя Попова“. И в следващите 5 години филхармонията ще продължи да репетира и да съхранява музикалните инструменти в тази зала, която предстои да отвори врати след ремонт.

Също за 5 години Съюзът на учените в България – клон Плевен ще ползва, както досега, етаж от административна сграда на ул. „Васил Левски“ №150 .

За 10 години е решението за ползване на имоти на Дома за медико-социални грижи за деца – 5 сгради и 3 самостоятелни обекти в сграда, на ул. „Стоян Михайловски“.

За нови 10 години и КТ „Подкрепа“ ще ползва досегашните си помещения за нуждите на Синдикалния регионален съюз.

Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на предоставените имоти, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка за ползвателите.

По публикацията работи: Мария Йорданова