ВАС реши: Районният кмет на „Красно село“ е била в конфликт на интереси

Снимка: Pixabay

Върховният административен съд реши: кметът на столичния район „Красно село“ Росина Станославова е в конфликт на интереси.

Станиславова обжалва решението на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), което я уличава заради сключен договор по европроект, свързан със социалния патронаж между нея като ръководител и лица, сред които е дъщеря ѝ  Г. Станиславова.

Първоинстанционният административен съд (Административен съд София, АССГ) е извършил проверка за законосъобразност на всички основания по чл. 146 от Административнопроцесуалния кодекс, пише в решението на ВАС. Оспореният административен акт е издаден при спазване на процесуалноправните и материалноправните предпоставки за законосъобразност. АССГ е обсъдил всички относими за правилното решаване на спора доказателства. Надлежно и аргументирано е анализирал всички релевантни факти от значение за спорното право, като е направил верни изводи, които се споделят от касационната инстанция. Решението е постановено в съответствие с точното тълкуване и прилагане на материалния закон и като законосъобразно и обосновано следва да бъде оставено в сила.

По публикацията работи: Георги Нейков
2023-02-23T13:11:52+02:0023.02.2023|Други новини|