Веселина Александрова-общ.съветник в Пловдив:ГЕРБ изрази позиция по казуса с Панаира…

За пръв път днес чрез градския си лидер Иван Тотев и кмета Здравко Димитров ГЕРБ изрази позиция по казуса с Панаира. Толкова се постараха да объркат всички, че и те самите се объркаха. Тотев настоя да се придържаме към фактите, затова нека се върнем към неговото изявление от днес и към … фактите:
1. Тотев заяви, че представителят на Община Пловдив ще изрази позиция, че Общинският съвет не дава съгласие за увеличението на капитала и кметът ще оспори в съда, ако се вземе такова решение.
Фактите: Именно по волята на ГЕРБ нашият представител беше упълномощен да гласува „ЗА“ увеличението на капитала, защото това му възложиха с решението от 19 декември ГЕРБ и БСП на Гергов. Днес Общото събрание мина и представителят на Община Пловдив е гласувал „ЗА“ увеличението на капитала.
2. Иван Тотев днес заяви, че е безпредметно да правим извънредни сесии, защото според него това е безсмислено и няма какво да решаваме.
Фактите: ГЕРБ и БСП възложиха на нашия представител да гласува „ЗА“ подаряването на Панаира. На два пъти в две извънредни сесии създадохме възможност решението от 19 декември да се промени и нашият представител да гласува „Против“. Такова решение можеше да се вземе, ако ГЕРБ се бяха явили на извънредна сесия.
3. Според Тотев по времето на всички мандати на ГЕРБ, Бойко Борисов и ГЕРБ са се опитвали да пазят обществения интерес.
Фактите: С решение на Министерски съвет от 2016 г., подписано от Бойко Борисов, без публично обяснена причина, държавният дял от 49 % в международното изложение се подарява на Община Пловдив (20.63 %) и на Община Варна (29 %). Днешният проблем с варненските акции е създаден именно от Борисов по време на неговото управление. Точно тези подарени от държавата на Община Варна акции от Панаира се прехвърлят на Гергов, за да придобие пълен контрол върху дружеството. Това става благодарение на гласовете на ГЕРБ в Общинските съвети на Пловдив и Варна.
4. Според Тотев исканията за извънредни заседания на Общинския съвет са “политически цирк”, който не може да произведе никакво решение.
Фактите: Цирков спектакъл наистина има, но негови продуценти са ГЕРБ и БСП. С общото си решение в три точки от 19 декември те по същество казват: Точка 1: Не разрешаваме, Точка 2: Разрешаваме, Точка 3: Кметът да оспори, ако се случи това, което сме разрешили. Именно това безумие опитвахме да оправим с искането за тези две извънредни сесии. Сега, когато кметът оспори увеличението на капитала (т.3 от решението на Общинския съвет), съдът ще трябва да тълкува какво решение всъщност е взел местният парламент.
Толкова за фактите и толкова за евроатлантиците от ГЕРБ. Ние продължаваме да се борим за Пловдив и за спасяването на международното изложение.